دومین جلسه شورای سیاستگذاری سومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در مرکز فناوری اطلاات و رسانه های دیجیتال برگزار شد

در این جلسه سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال گزارشی از برنامه‌های عملیاتی سومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجتال ارائه و اظهار کرد: این نمایشگاه از تاریخ 27 الی 30 بهمن ماه به مدت 4 روز برگزار خواهد شد.

اعضای شورای سیاستگذاری در دومین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال متفق القول بر این نکته تاکید داشتند که برای پیشبرد بخش محتوایی نمایشگاه می بایست همت و توجه ویژه ای گمارده شود. همچنین اعضا به منظور برگزاری شایسته این رویداد پیشنهاد دادند، مرکز جلسات کاربردی و اجرایی دو به دو با سازمان های مشارکت کننده در نمایشگاه داشته باشد. برگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی از دیگر پیشنهادات جلسه بود که مصوب گردید. تخصیص فضا در سه سطح حمایتی، آزاد، سازمانی نیز از دیگر مباحث مطرح در جلسه بود که حاضرین نظرات خود را پیرامون آن اعلام نمودند.